LYRICS SEARCH

Lyrics & Chords Search

Tuesday, November 19, 2013

TINAPAY NG BUHAY CHORDS and LYRICS

  TINAPAY NG BUHAY CHORDS and LYRICS


English Song Lyrics or Tagalog Song Lyrics


              TINAPAY NG BUHAY

        Ikaw Ako Mahal Ni Kristo            
Pasakalye:       E – C#m – A – Bsus - B
               
Talata 1:
E                                      C#m
Ito ang tinapay ng buhay
               A                   Bsus - B
Kanin mo’t makibahagi
 E                                     C#m
Ito ang tinapay ng buhay
               A              B
Kanin mo’t makiisa
 E                   G#m                    C#m
Iyan ang katawang binayubay
                A                        B
         Upang ikaw ay mabuhay
E                     G#m                  C#m
Iyan ang katawang naghirap
                F#m          
         Upang iyong kamtan
                B                            E
Ang buhay na walang hanggan

Talata 2:

E                                    C#m
Ito ang saro ng bagong tipan
                 A                  Bsus  - B
Inumin mo’t makibahagi
 E                                 C#m
Ito ang saro ng bagong tipan
                 A              B
Inumin mo’t makiisa
 E                     G#m              C#m
Iyan ang dugong dumanak
                A                  B
         Upang ikaw ay malinis
E                     G#m         C#m
Iyan ang dugo ni Kristo
             F#m
         Na para sa iyo
                         B                    E
         Doon sa kalbaryo ay tumigis


Talata 3:
   E                                    C#m               
Ito ang tinapay ng buhay
A                                   Bsus  -  B
Ito ang saro ng bagong tipan
              E                             C#m
Iyan ang katawang binayubay
           A                            B
Iyan ang dugong itinigis
E               G#m         C#m
Ito ang aking patunay
                 A                             B
         Ako’y kasama Niyang namatay
E               G#m              C#m
Ito ang aking ipahahayag
               F#m          B                          E         B
         Na magbabalik si Hesus na buhay

Talata 4:

            E               G#m            C#m
Iyan ang katawang binayubay
                A                  Bsus – B – A - B
Upang ikaw ay mabuhay
           E              G#m             C#m
Iyan ang katawang naghirap
                F#m                              B
Upang iyong kamtan ang buhay
                              E
Na walang hanggan
                a               b   C#m

Ito ang saro ng bagong tipan
                 A                  Bsus  - B
Inumin mo’t makibahagi
 E                                 C#m
Ito ang saro ng bagong tipan
                 A              B
Inumin mo’t makiisa
 E                     G#m              C#m
Iyan ang dugong dumanak
                A                  B
         Upang ikaw ay malinis
E                     G#m         C#m
Iyan ang dugo ni Kristo
             F#m
         Na para sa iyo
                         B                    E
         Doon sa kalbaryo ay tumigis

No comments: