LYRICS SEARCH

Lyrics & Chords Search

Thursday, February 19, 2009

SABIK SA PRESENSYA

SABIK SA PRESENSYA

TALATA 1
AKO AY NARITO NGAYON NAGHIHINTAY
INAASAM-ASAM PRESENSYA MO’Y
MULING MARANASAN
AKO AY NARITO NGAYON NANANABIK
NANANABIK NA MAKITA LUWALHATI NG
IYONG MUKHA
(ULITIN TALATA)

KORO
SUMASAYAW NA NGA,
SA GALAK TUMATAWA
NANANABIK NA MAKITA MULI MONG PAGBISITA
PANGINOONG HESUS,
MALAYANG-MALAYA KA
BAGUHIN MO ANG BUHAY KO
ITO’Y IYONG IYO

ADLIB
(ULITIN ANG TALATA - 2X)
(ULITIN ANG KORO 2X)
ADLIB
(ULITIN KORO)

No comments: