LYRICS SEARCH

Lyrics & Chords Search

Sunday, June 30, 2013

AMAZING LOVE ALBUM 2002 - HILLSONGEnglish Song Lyrics or Tagalog Song Lyrics

1."Father"Ned Davies5:10
2."Every Time"Tanya Riches4:41
3."My Heart Will Trust"  Reuben Morgan4:32
4."Great Is the Lord"  Nigel Hendroff5:07
5."Faithful"  Raymond Badham4:33
6."Trust in You"  Joanna Piessens4:00
7."Do What You Say"  Miriam Webster4:46
8."Thirst for You"  Badham5:52
9."Reason I Live"  Donia Makedonez4:56
10."Refuge"  Morgan4:28
11."Jesus Won It All"  Webster5:52
12."Amazing Love"  Michelle Kim6:03

Tuesday, June 18, 2013

KAY INAM SA AKIN CHORDS AND LYRICS

KAY INAM SA AKIN  CHORDS AND LYRICS
KAY INAM SA AKIN

                        (Psalm 62:5)

Talata I:
                   C      Dm/C   C      C/D  Dm
Ang   ka – pa – ya – pa - an
       C/D    F/C    G/C    F/C            C
Na – ra – ra – na - san  ko
       C/B  Am    G/A Am    Am  C/D    D       Gsus   Gsus/F - C2/E  Gsus/D
Ka - hit   ka-lung-ku-tan  man din
       Gsus   C      C/E            F  
Sa  - an   man datnin
       F/E         Dsus  D/F#         G
Aking   sa – sa – bi - hin
         F        C/G   G         C/G     G    C
Kay inam, kay inam  sa akin

Koro:
  
     (n.c.)                 Am - F - G     
Kay inam,
     (n.c.)              G/B  - G - C     
Sa  akin
        C/E        F       Dm7      C/G     
Kay inam, kay   inam
         G        C     
Sa  akin

Talata II:
               C     Dm/C    C     C/D  Dm
Tukso   ng      ka – a - way
       C/D  F/C    G/C    F/C       C
O    ka  - hit   pagsubok
       C/B   Am    G/A     Am    Am   C/D    D     Gsus   Gsus/F - C2/E  Gsus/D
Kay Kri -sto’y  may  ka  - ti – ya - kan
       Gsus   C      C/E             F 
Kanyang  ni – ling -ap
       F/E         Dsus  D/F#          G
Aking  ka  – la – ga - yan
        F           C/G   G            C/G     G         C
Ang dugo N’ya sa ‘ki’y   tumubos

         (Ulitin ang Koro)


TalataIII:
              C     Dm/C   C      C/D  Dm
Di  mag – la – la - on
              C/D    F/C  G/C    F/C              C
Ma –ki – ki - ta   ng  la - hat
               C/B  Am   G/A  Am    Am    C/D    D     Gsus   Gsus/F - C2/E  Gsus/D
Ang  u - lap  ay   ma – ha – ha - wi
               Gsus   C      C/E      F 
Trumpeta’y   hipan
             F/E         Dsus  D/F#   G
Si Hesus     darating
              F        C/G      G        C/G     G     C
Lalo pang kay inam   sa akin

                (Ulitin ang Koro)

ANG DIYOS AY MATAPAT CHORDS AND LYRICS

ANG DIYOS AY MATAPAT CHORDS AND LYRICS
ANG DIYOS AY MATAPAT

                           (Deuteronomy 32:3,4)

Koro:
             Gsus/D   G              Bm7        Am7
Ang   Diyos ay matapat
                                            Em/D   D    Em
Ma – ka – ta – ru - ngan
            Am7                    G/D   D  C/E  D/F#   G    CM9  D7sus  D7  C/E     
S’ya’y  ma - bu - ti  at  ba - nal
             D/F#      G             Bm7    Bm7/F#   Em
Ang Diyos ay matapat
          Am7                        Em//D    D/E
Ma – ka – ta – ru - ngan
         Am7                      Bm/D  Am/D   Em       D/F#  G     C/D  D  C/D  D
S’ya’y  ma - bu  -  ti      at     ba  - nal
                                                                                  ( G   Am7 D/A  C/D
                                                                                   patungong talata)
                (Ulitin)

Talata:
               D          G        Bm7                      Am7
Ang Diyos   ay dakila sa lahat
        Gsus/D              G2            Em7       Am7               Bm   Em9   Am7
Mga gawa N’ya’y    walang kamalian
        Gsus/ D        G       Bm7                      Am7
Ang Diyos   ay dakila sa lahat
        Gsus/D               G2          Em7       Am7              Bm   Em9   Am7  D/A  C/D   D
Mga gawa N’ya’y    walang kamalian

                (Ulitin)

   di   ko  ma – una – wa - an

                               Am7        D/C             F#m11   --- A/B
Alam kong may layunin Ka

                (Ulitin ang Koro)

Talata II:
                             C              D               Em
Lahat ng ‘di maunawaan
                           C                 D                   B/E  E
Balang  araw ay  lilinaw din

IKAW AY WALANG HANGGAN CHORDS AND LYRICS

IKAW AY WALANG HANGGAN CHORDS AND LYRICS
IKAW AY WALANG HANGGAN

                                   (Deuteronomy 33:27)

Intro:

Koro:
           CM7   Am/C    C     CM7  Am/C      C       G/F    F      C/F   F
Di     nag – ba – ba - go,    kay - lan  man
            Am9                                                  Am7/D  Dm
Ang ‘Yong pag-ibig ay di  kukupas
                                 Asus/B    E7
Alam kong
                            Am                             Dm/G    G         F/G   G
Ikaw ay may tipan sa ‘kin
           CM7     Am/C    C     CM7  Am/C     
Mag – pa  - kay - lan  man
            C    FM9 - Dm/F                     Dm7/G  F/G    C/F       CM7 (no 3)   F/C
Sa   bu - hay   ko’y Ikaw         ang  Diyos
          CM7   Am/C    C     CM7  Am/C      C       G/F    F      C/F   F
Di     nag – ba – ba - go,    kay - lan  man
           Am9                                                    Am7/D  Dm
Kahanga-hanga ang ‘yong pagkilos
                        Asus/B    E7
Sa ‘kin
                              Am                        Dm/G    G         F/G   G
Biyaya’y dulot sa lahat
           CM7     Am/C    C     CM7  Am/C     
Mag – pa  - kay - lan  man
            C    FM9 - Dm/F                     Dm7/G  F/G    C/F       CM7 (no 3)   F/C  F/G
Sa   bu - hay   ko’y Ikaw         ang  Diyos

Talata:
           Dm/G   C            Asus/B     E                Am
Diyos, ma – na – na – ti - li  ka
                                   G7sus/D   D7      C
Kaylan ma’y    di nag-iiba
                                 C/B   Am                           Em7
Ang ‘Yong pangako Kami’y ‘di iiwan
                      Dm7                       Dm7/G   G
Kami na            Tinawag Mo

  
             CM7   Am/C    C     CM7  Am/C      C       G/F    F      C/F   F
     (O) Di     nag – ba – ba - go,    kay - lan  man
              Am9                                              Am7/D  Dm
     (At) Di tatalikod sa ‘Yong hangarin
                             Asus/B    E7
      Aking Diyos (aking Diyos)
                         Am                        Dm/G    G         F/G   G
      Ako ay may tipan sa ‘Yo
         CM7     Am/C    C     CM7  Am/C     
      Mag – pa  - kay - lan  man
         C    FM9 - Dm/F                     Dm7/G  F/G    C/F       CM7 (no 3)   F/C  F/G
      Sa   bu - hay   ko’y Ikaw         ang  Diyos

         (Ulitin ang Koro maliban sa huling linya)

Coda:
     
        C    FM9 - Dm/F                     Dm7/G  F/G    CF       CM7 (no 3)   F/C   C
      Sa   bu - hay   ko’y Ikaw         ang  Diyos
       Am7  D7sus Dm7                       Dm7/G  F/G            C           Em7
      Sa    bu - hay    ko’y Ikaw               ang  Diyos
       Am7  D7sus Dm7                       Dm7/G  F/G            C           Em7
      Sa    bu - hay    ko’y Ikaw               ang  Diyos

GAGAWA ANG DIYOS CHORDS AND LYRICS

GAGAWA ANG DIYOS CHORDS AND LYRICS
GAGAWA ANG DIYOS

                              (Isaiah 43:19)

Intro:

Koro:
           G                                  D2/F# -  D/F#
Gagawa ang Diyos
                     C/E                          G/D       
Ng daan sa buhay ko
                 C                            G/B
Pagkilos N’ya’y  mahiwaga
         Am7                          CM7/D      D
Sa ‘kin may layunin S’ya
        G                                    D2/F# -  D/F#
S’ya’y aking gabay
                       C/E                          G/D - G/B      
Ang kasama’t karamay
                  C                         G/B         Em7       
Pag-ibig N’ya’t  kalakasan
        Am7                               D/A - Am7 - D/A
Bawa’t araw man
         CM7/D                    G   ( Am7   D/A  C/D   D  patungong koro)
S’yang aking daan
                                              (  G  -   G/F patungong talata)

           (Ulitin)

                     Eb                   F                                     Eb/Bb   Bb----F/G- Gm7
Kahit sa ilang  ako’y  Kanyang  i – ta – ta - wid
               Eb                             F                             Gsus  G  Gsus  G
Disyerto man, may ilog S’yang hatid
          C                                  D/C
Langit mawawala
                         Em              B/D#         Em  
Ngunit di ang wika    N’ya
           C                            D                                  Bsus/E   (E7sus)
S’ya’y mayrong  gagawin ngayon

            (Ulitin ang Koro)
Koro sa  A:
 A                                  E2/G# -  E/G#
Gagawa ang Diyos
             D/F#                      A/E       
Ng daan sa buhay ko
                          D                            A/C#
Pagkilos N’ya’y  mahiwaga
 Bm7                          DM7/E     E
Sa ‘kin may layunin S’ya
                  A                                  E2/G# -  E/G#
S’ya’y aking gabay
              D/F#                        A/E - A/C#      
Ang kasama’t karamay
         D                          A/C#        F#m7       
Pag-ibig N’ya’t  kalakasan
 Bm7                          E/B - Bm7 - E/B
Bawa’t araw man
 DM7/E                     A   -   F#m7 7
S’yang aking daan
D                          A/C#        F#m7       
Pag-ibig N’ya’t  kalakasan
 Bm7                          E/B - Bm7 - E/B
Bawa’t araw man
 DM7/E                     A ----
S’yang aking daan

BAWA’T NANGYAYARI CHORDS AND LYRICS

BAWA’T NANGYAYARI CHORDS AND LYRICS
BAWA’T NANGYAYARI

                                (Romans 8:28)

Pasakalye:

Koro:

(Lalaki)                            (Babae)
             B/E    E      B/E   E
Sa ‘ting (Sa ‘ting)
                      B/C# -  C#m          B/C# - C#m
Umi - i  -  big   (Umi - i  - big)
                                F#m7           B2                         F#m7           B2
Sa   Pa – ngi – no – on (Sa   Pa – ngi – no – on)
 (Lahat)            B/E    E     A/B   B   A/B    B
Ng   tunay
             B/E    E     B/E   E
Bawa’t (Bawa’t)
                                   B/C# -  C#m                    B/C# - C#m
Nang – ya – ya - ri (Nang – ya – ya – ri)
                               F#m7    B2                       F#m7   B2
Dulot  sa   a  -  tin  (Dulot  sa   a  -  tin)
 (Lahat)             E2sus  E    ( A/B   B   A/B    B  patungong koro)
Kay   bu  - ti
                                         ( F#m/E – E papuntang talata)  
                (Ulitin)

Talata I:
                           C                D                   Em
Kapag   di ko na   makaya
                           C                  D                 B/E  E
Sa ‘Yo,  Diyos  ako’y aasa
                        Em7/A         D/C    Bm7                Em
Kahit    di   ko  ma – una – wa - an
                               Am7        D/C             F#m11   --- A/B
Alam kong may layunin Ka

                (Ulitin ang Koro)

Talata II:
                             C              D               Em
Lahat ng ‘di maunawaan
                           C                 D                   B/E  E
Balang  araw ay  lilinaw din

                         Em7/A              D/C         Bm7        Em
Ang parang  mali’y   i – ta – ta - ma
                            Am7               D/C              F#m11  --- A/B
Sa aming    pagsunod   sa ‘Yo

(Ako’y naniniwala)

(Ulitin ang koro)


                       E2sus  E-------
(Kay   bu  - ti)
ang s a `y
                             Em7        G/A
O Hesu-kristo
                                  D   Bm7  Em7
Higit sa lahat

            F#m/A   G/A    D               A7sus/E
Hi   -   git   sa  lahat
                          F#m7           Bm7
Ay  mahal   Kita
                             Em7      G/A
O Hesu-kristo
                                                 D      
Hi   -   git   sa  lahat

        F#m/A   G/A      D               A7sus/E
Hi   -   git   sa  lahat
                          F#m7          Bm7
Ay  mahal   Kita
                             Em7        G/A
O Hesu-kristo
                                   D   Bm7  Em7
Higit sa lahat
           F#m/A   G/A  D         A7sus/E
Hi   -  git  sa yaman
                            F#m7                  Bm7
Buhay kong tangan
                              Em7      G/A
O Hesu-kristo
                                   D     D/E
Higit sa lahat

HIGIT SA LAHAT CHORDS AND LYRICS

    HIGIT SA LAHAT CHORDS AND LYRICS
    HIGIT SA LAHAT
                                (Psalm 73:25)

Koro:
            F#m/A   G/A    D               A7sus/E
Hi   -   git   sa  lahat
                          F#m7          Bm7
Ay  mahal   Kita
                             Em7        G/A
O Hesu-kristo
                                  D   Bm7  Em7
Higit sa lahat

            F#m/A   G/A    D               A7sus/E
Hi   -   git   sa  lahat
                          F#m7           Bm7
Ay  mahal   Kita
                             Em7      G/A
O Hesu-kristo
                                                 D      
Hi   -   git   sa  lahat

        F#m/A   G/A      D               A7sus/E
Hi   -   git   sa  lahat
                          F#m7          Bm7
Ay  mahal   Kita
                             Em7        G/A
O Hesu-kristo
                                   D   Bm7  Em7
Higit sa lahat
           F#m/A   G/A  D         A7sus/E
Hi   -  git  sa yaman
                            F#m7                  Bm7
Buhay kong tangan
                              Em7      G/A
O Hesu-kristo
                                   D     D/E
Higit sa lahat

Talata:
              F                                       D2
Sa mundong ito’y wala na ngang
                  F                                         D     D/C#
Katulad ang pag-ibig Mo
             Bm                             E
At sa araw na makita ka
             Bm                           Asus ---- G/B
Sasabihin ko sa ‘Yo

                (Ulitin ang Koro)
  � s a > `yb �J_
                             Em7        G/A
O Hesu-kristo
                                  D   Bm7  Em7
Higit sa lahat

            F#m/A   G/A    D               A7sus/E
Hi   -   git   sa  lahat
                          F#m7           Bm7
Ay  mahal   Kita
                             Em7      G/A
O Hesu-kristo
                                                 D      
Hi   -   git   sa  lahat

        F#m/A   G/A      D               A7sus/E
Hi   -   git   sa  lahat
                          F#m7          Bm7
Ay  mahal   Kita
                             Em7        G/A
O Hesu-kristo
                                   D   Bm7  Em7
Higit sa lahat
           F#m/A   G/A  D         A7sus/E
Hi   -  git  sa yaman
                            F#m7                  Bm7
Buhay kong tangan
                              Em7      G/A
O Hesu-kristo
                                   D     D/E
Higit sa lahat

PAPURI MO’Y KAY INAM MASDAN CHORDS AND LYRICS

PAPURI MO’Y KAY INAM MASDAN CHORDS AND LYRICS
PAPURI MO’Y KAY INAM MASDAN
                                                 (Awit 33:1)
Intro:

Koro I:
        
           Gsus/D     Gsus                       G  - G2
Kung   i - ka’y   kuma - ka - way
                      Gsus                      G -  Gsus   G         G2
At  i - ka’y  nag – pupu - ri      sa ‘Kin
     G/B   E2sus         Em  E2sus  Em
Ako’y  nalulu - god
          E2sus            Em  E2sus-----
Sa   Iyong  handog
      Em            Am9--------------      C2/D  Gsus/D
Ang ‘yong papuri
           C/D   Bm/D  Am/D   Gsus/D   G2     C2/E  D/F#
Kay   i   -  nam   mas  - dan

          Gsus              G   - G2
Sa  gabi’t   a  - raw
               Gsus         G   Gsus  G      G2
Papuri mo sa   la - ngit  ay
        G/B  E2sus              Em - E2sus   Em
A - king    natatanggap
        E2sus                    Em  E2sus----
Kay bangong  alay
      Em           Am9--------------      C2/D  Gsus/D
Ang ‘yong papuri
          C/D   Bm/D   Am/D     C/D        G2      G 
Kay   i   -  nam   mas  - dan

Talata:
        
       D/F#    Bm                     A
I  - kaw ay nag-aalay
                             Em                        A
Ng iyong mga handog
           A/C#  D                              A/D
May awit ang ‘yong puso
         F#m/E       F#m7                      Bsus 
Ngunit parang kay layo
   B7/D#        Em                              A
         Hig - it  sa ‘yong alay
                      Em                                    A      A/C#
 Nais ko’y ang ‘yong buhay

 D                         F#m7
Na isang haing-banal

Em/G   Am7                    Am7/D
Kay   linis  na tunay

Koro II:
        
               Gsus              G  - G2
Kaya’t ang buhay mo
         Gsus              G -  Gsus    G       G2
Sa ‘Kin ay   i -  a   -   lay   mo
     G/B   E2sus               Em   E2sus  Em
Buong  ka - lo - o - ban
      E2sus   Em    E2sus-  Em    E2sus
Wa - lang  ka  -   pin - tasan
     Em               Am9                              Gsus/D(pause)
At   pa – ka – tan – da - an
                                       C/D   Bm/D  Am/D    C/D  G2      C/E  D/F#
Ang  nais  ko’y           i  -  kaw    lamang
       
          Gsus                            G  - G2
Ikaway ang ‘yong kamay
              Gsus                               G  - Gsus
At S’ya ay sambahing tunay
          G       G2  G/B    E2sus    Em    E2sus  Em
Ang   buhay   mong  tag -lay
                E2sus   Em      E2sus-   Em    E2sus  
Sa  Kan - ya’y       i  -   a   -  lay
    Em               Am9                              Gsus/D(pause)
At   pa – ka – tan – da - an
                                        C/D   Bm/D  Am/D     C/D  G2      D/E  Em
Ang  nais  ko’y           i  -  kaw    lamang
                      Am9                    C2/D   Gsus/D
Ang ‘yong papuri
          C/D    Bm/D   Am/D     C/D        G2       
Kay    i   -  nam   mas  - dan
    F#m7                      Bsus 

Ngunit parang kay layo
   B7/D#        Em                              A
         Hig - it  sa ‘yong alay
                      Em                                    A      A/C#
 Nais ko’y ang ‘yong buhay

 D                         F#m7

Na isang haing-banal