LYRICS SEARCH

Lyrics & Chords Search

Tuesday, August 25, 2009

Kamusta Kana


Kamusta Kana

TALATA 1
KUMUSTA KA NA, KAMUSTA KA NA
AKO'Y NAGAGALAK AT IKA'Y AKING NAKITA
KUMUSTA KA NA, KAMUSTA KA NA
AKO'Y NASASABIK NA IKAW AY MAKASAMA TUWINA

KORO:
0' KAY GANDANG PAGMASDAN SA MAGKAKAPATID
ANG NAGAKAKAISA'T LAGING SAMA-SAMA TUWINA
0' KAY GANDANG PAGMASDAN SA MAGKAKAPATID
ANG NAGAKAKAISA'T NAGPUPURI SA PRESENYA NYA
(ULITIN ANG KORO)

TAPOS:
ANG NAGAKAKAISA'T NAGPUPURI SA PRESENYA NYA
ANG NAGAKAKAISA'T NAGPUPURI SA PRESENYA NYA
ANG NAGAKAKAISA'T LAGING SAMA-SAMA
ANG NAGAKAKAISA'T LAGING SAMA-SAMA
ANG NAGAKAKAISA'T NAGPUPURI SA PRESENYA NYA

Rumaragasang PagpapalaRumaragasang Pagpapala

TALATA
SINABI NG DIYOS, AANGAT ANG BUHAY KO
SINABI NG DIYOS, SASAGANA ANG BUHAY KO
KAYA'T AKO'Y MAGSASAYA
PAGKAT SINABI NG DIYOS AY SINABI NIYA
DI KO BIBITAWAN ANG MGA PANGAKO NIYA

KORO:
RUMARAGSANG PAGPAPALA ANG AKING NARARANASAN
DI AKO MAGTATAKA KUNG BA'T SA AKIN NAPUPUNTA
MULA HILAGA, KANLURAN, TIMOG, SILANGAN
SAAN MAN MAGPUNTA
RUMARAGSANG PAGPAPALA ANG AKING NAKAMTAN NA


Sunday, August 16, 2009

Dakilang Katapatan


Dakilang Katapatan

TALATA I
SADYANG KAY BUTI
NG ATING PANGINOON
MAGTATAPAT SA HABANG PANAHON
MAGING SA KABILA
NG ATING PAGKUKULANG
BIYAYA NIYA'Y PATULOY NA LAAN

TALATA II
KATULAD NG PAGSINAG
NG GINTONG ARAW
PATULOY SIYANG
NAGBIBIGAY TANGLAW
KAYA'T SA PUSO KO'T DAMDAMIN
KATAPATAN NIYA'Y AKING PUPURIHIN
KORO 1
DAKILA KA, O DIYOS
TAPAT KA NGANG TUNAY
MAGMULA PA SA UGAT NG AMING LAHI
MUNDO'Y MAGUNAW MAN
MAASAHAN KANG LAGI
MAGING HANGGANG WAKAS
NITONG BUHAY

TALATA III
KAYA, O DIYOS
KITA'Y LAGING PUPURIHIN
SA BUONG MUNDO'Y AKING AAWITIN
DAKILA ANG IYONG KATAPATAN
PAG-IBIG MO'Y WALANG HANGGAN

KORO 2
DAKILA KA, O DIYOS
SA HABANG PANAHON
KATAPATAN MO'Y MATIBAY NA SANDIGAN
SA BAWAT PIGHATI
TAGUMPAY MAN AY NAROON
DALUYAN NG PAG-ASA
KUNG KAILANGA'Y HINAHON
PAG-IBIG MONG ALAY SA 'KIN
NOON HANGGAN NGAYON
DAKILA KA, O DIYOSTuesday, August 4, 2009

Halina't Sama-Sama


Halina't Sama-Sama

VERSE I
HALINA’T SAMA-SAMA PURIHIN NATIN SIYA
HALINA’T SAMA-SAMA AWITAN NATIN SIYA

VERSE II
IPALAKPAK ANG INYONG KAMAY
ITAAS AT IKAWAY
LAHAT AY MAGSABING DIYOS AY BUHAY