LYRICS SEARCH

Lyrics & Chords Search

Saturday, October 31, 2009

Because of You


Because of You

VERSE 1
NEVER BEFORE HAVE I FELT SO ALIVE
NEVER BEFORE HAVE I THOUGHT
I COULD FLY
NEVER BEFORE HAVE I EVER BEEN SO FREE
‘CAUSE BEING WITH YOU I NOW BEGIN TO SEE
THAT YOUR PRESENCE OVERWHELMS ME

CHORUS
BECAUSE OF YOU I CAN DANCE
BECAUSE OF YOU I LIFT MY HANDS
BECAUSE OF YOU I CAN SING
I AM FREE
(REPEAT)
(REPEAT VERSE & CHORUS)

BRIDGE
WE’RE JUMPIN’, SHOUTIN’, DANCIN’, SPINNIN, SINGIN’….
(REPEAT CHORUS)


Evermore


Evermore

BRIDGE
WITH ALL MY LIFE I’LL SAY
I BELIEVE YOU FOR YOUR NAME
WITH ALL TO GIVE YOU PRAISE
I BELIEVE IT FOR YOUR GLORY, LORD.

VERSE 1
LOST FOR WORDS WITH ALL TO SAY
LORD, YOU TAKE MY BREATH AWAY
STILL MY SOUL, MY SOUL CRIES OUT,
FOR YOU ARE HOLY

VERSE 2
AND AS I LOOK UPON YOUR NAME,
CIRCUMSTANCES FADE AWAY.
AND NOW YOUR GLORY STEALS MY HEART,
FOR YOU ARE HOLY, YOU ARE HOLY
YOU ARE HOLY LORD

CHORUS
EVERMORE MY HEART, MY HEART WILL SAY
ABOVE ALL, I LIVE FOR YOUR GLORY
EVEN IF MY WORLD FALLS I WILL SAY
ABOVE ALL, I LIVE FOR YOUR GLORY.

YOU ARE HOLY
YOU ARE HOLY
YOU ARE HOLY
YOU ARE HOLY LORD

ABOVE ALL, I LIVE FOR YOUR GLORY.
ABOVE ALL, I LIVE FOR YOUR GLORY.Smile


Smile

CHORUS
SMILE YOU LOOKS SO BEAUTIFUL
SMILE YOU LOOKS SO WONDERFUL
SMILE MY SISTER
SMILE MY BROTHER
IN EVERYTHING GIVE THANKS TO THE LORD
SMILE MY SISTER, SMILE MY BROTHER
IN EVERYTHING GIVE THANKS TO THE LORD

KORO
NGITI IKA’Y GUMAGANDA
NGITI IKA’Y SUMASAYA
NGITI NA ATE, NGITI NA KUYA
LAHAT AY IPAGPASALAMAT SA DIYOS
NGITI NA ATE, NGITI NA KUYA
LAHAT AY IPAGPASALAMAT SA DIYOSDESERT SONG


DESERT SONG

VERSE 1
THIS IS MY PRAYER IN THE DESERT
WHEN ALL THAT’S WITHIN ME FEELS DRY
THIS IS MY PRAYER IN MY HUNGER AND NEED
MY GOD IS THE GOD WHO PROVIDES

VERSE 2
THIS IS MY PRAYER IN THE FIRE, IN WEAKNESS OR TRIAL OR PAIN
THERE IS A FAITH PROVED OF MORE WORTH THAN GOLD
SO REFINE ME LORD THROUGH THE FLAME

CHORUS
AND I WILL BRING PRAISE, I WILL BRING PRAISE
NO WEAPON FORMED AGAINST ME SHALL REMAIN
I WILL REJOICE, I WILL DECLARE
GOD IS MY VICTORY AND HE IS HERE
(REPEAT INTRO)

VERSE 3
THIS IS MY PRAYER IN THE BATTLE
WHEN TRIUMPH IS STILL ON IT’S WAY
I AM A CONQUEROR AND CO-HEIR WITH CHRIST
SO FIRM ON HIS PROMISE I’LL STAND
(REPEAT CHORUS)

BRIDGE
ALL OF MY LIFE, IN EVERY SEASON, YOU ARE STILL GOD
I HAVE A REASON TO SING, I HAVE A REASON TO WORSHIP
(REPEAT CHORUS)

VERSE 4
THIS IS MY PRAYER IN THE HARVEST
WHEN FAVOR AND PROVIDENCE FLOW
I KNOW I’M FILLED TO BE EMPTIED AGAIN
THE SEED I’VE RECEIVED I WILL SOWHOSANNA


HOSANNA

Hosanna! Music: America's 25 Best Praise & Worship Songs


VERSE 1
I SEE THE KING OF GLORY, COMING ON THE CLOUDS WITH FIRE
THE WHOLE EARTH SHAKES, THE WHOLE EARTH SHAKES
I SEE HIS LOVE AND MERCY, WASHING OVER ALL OUR SIN
THE PEOPLE SING, THE PEOPLE SING

CHORUS
HOSANNA, HOSANNA, HOSANNA IN THE HIGHEST
HOSANNA, HOSANNA, HOSANNA IN THE HIGHEST


VERSE 2
I SEE A GENERATION, RISING UP TO TAKE THEIR PLACE
WITH SELFLESS FAITH, WITH SELFLESS FAITH
I SEE A NEAR REVIVAL, STIRRING AS WE PRAY AND SEEK
WE’RE ON OUR KNEES, WE’RE ON OUR KNEES
(REPEAT CHORUS)
(ADLIB)

BRIDGE
HEAL MY HEART AND MAKE IT CLEAN
OPEN UP MY EYES TO THE THINGS UNSEEN
SHOW ME HOW TO LOVE LIKE YOU, HAVE LOVED ME
BREAK MY HEART TO WHAT BREAKS YOURS
EVERYTHING I AM FOR YOUR KINGDOM’S CAUSE
AS I WALK FROM EARTH INTO ETERNITY
(REPEAT CHORUS 2X)

HOSANNA IN THE HIGHEST (2X)

 

Wednesday, October 14, 2009

SALAMAT O HESUS


SALAMAT O HESUS

TALATA 1
SALAMAT O HESUS
SA DAKILANG PAG IBIG MO
NA IYONG IBINUHOS
SA KRUS NG KALBARYO

TALATA 2
PINALAYA MO AKO
SA SUMPA’T KASALANAN
UPANG MARANASAN
BUHAY NA WALANG HANGGANG

KORO
ANG IYONG BANAL NA DUGO
SA AKI’I IPINANTUBOS
MGA SUGAT AT LATAY MO
PINAGALING AKOHESUS SA BUHAY KO


HESUS SA BUHAY KO

TALATA 1
SA BAWAT UMAGANG KAY GANDA
SIMULA NG MAGPURI SA KANYA
ITAAS ANG KAMAY AT UMAWIT NA
SA BAWAT ARAW NA DUMARAAN
PANGINOON IKAW ANG DAHILAN
SA LAHAT NG LIGAYA AT BAWAT NGITI

PRE-CODA
MULA SA LABI KONG NAGPUPURI
MULA SA LABI KONG NAGPUPURI

KORO
HESUS SA BUHAY KO’Y IKAW
ANG NAGBIGAY NG KULAY
WALA SA IYONG MAIPAPANTAY
HESUS SA BUHAY KO IKA’Y
KUMILOS AT GUMABAY
WALA SA IYONG MAIPAPANTAY
TULAY:
SALAMAT, SALAMAT
SA IYONG GINAWA
SALAMAT SA IYONG GINAWA


HINAHANAP KO


HINAHANAP KO

TALATA 1
ANG UMAWIT AT MAGPURI SA ‘YO
AKING TUGON SA PAG-IBIG MO
LANGIT AT LUPA SAYO’Y SASAMBA
O, DIYOS PURIHIN KA
DAKILA KANG TALAGA

KORO
IKAW ANG HINAHANAP KO
SA BUHAY KONG ITO
PAG WALA KA AY DI MAKUNTENTO
TUWING SUMASAMBA SA’YO
SAGAD-SAGARAN NA
KASIYAHANG TUNAY NA NADARAMA KO

TALATA 2
ANG BANAL NA TAHANAN MO
ANG HINAHANAP NG PUSO KO
KALIGAYAHANG DI KAYANG BILHIN
SAYO KO LANG NADAMA
AKO’Y MALAYA NA.


KARAPAT-DAPAT


KARAPAT-DAPAT

TULAY
LAHAT AY IBIBIGAY MAGING AKING BUHAY
LAHAT AY IBIBIGAY MAGING AKING BUHAY
LAHAT AY IBIBIGAY MAGING AKING BUHAY

KORO
KARAPAT-DAPAT NA PURIHIN
KARAPAT-DAPAT SAMBAHIN
KARAPAT-DAPAT NA AWITAN
KARAPAT-DAPAT MAHALIN….. ANG PANGINOON

TALATA 1
LAHAT NG PAPURI SA NGALAN MO
KALUWALHATIAN PAGSAMBA’Y ALAY SA’YO
LAHAT AY BIBIGAY MAGING AKING BUHAY.


Kay Hesus


Kay Hesus

TALATA 1
PURIHIN ANG PANGINOON
NG BUONG SANLIBUTAN
ALELLUYA, ALELLUYA
ALELLUYA, PURIHIN SIYA

KORO
ITAAS ANG KANYANG NGALAN
IBIGAY ANG KARANGALAN
ITAAS ANG KANYANG NGALAN
IBIGAY ANG KARANGALAN
KAY HESUSThursday, October 8, 2009

KABANAL-BANALANG DIYOS
KABANAL-BANALANG DIYOS
by-Musikatha
Album -  Banal Mong Tahanan

KABANAL-BANALANG DIYOS
WALANG KATULAD MO
LAHAT NG TUHOD SA IYO AY LULUHOD
LAHAT NG LABI MAGSASABING
IKAW LAMANG HESUS
ANG PANGINOON.


ALPHA, OMEGA (Tagalog)
ALPHA, OMEGA

TALATA 1
IKAW ANG UNA AT HULING PAG-IBIG KO
ALPHA AT OMEGA NITONG PUSO KO
LAGING NASASABIK, SA INIT NG YAKAP MO
INIBIG AT PINILI MO AKO

KORO
PAG-IBIG MO’Y WAGAS WALA KANG KATULAD
O DIYOS SA PILING MO PAG-ASA’Y NATAMO
PUSO KO’T KALULUWA’Y INAALAY SA’YO
IKAW ANG UNA AT HULING PAG-IBIG KO.