LYRICS SEARCH

Lyrics & Chords Search

Tuesday, November 19, 2013

DAMPI NG KALUWALHATIAN LYRICS

  DAMPI NG KALUWALHATIAN  LYRICS

English Song Lyrics or Tagalog Song Lyrics


          DAMPI NG KALUWALHATIAN

Pasakalye:

Talata I:
                   
        Ako’y naghahanap ng kasagutan sa dalangin
                                   
        O Diyos, ako’y dinggin
                                        
        Ako’y naririto
                                    
        At namangha sa gawa Mo
                                     
        Kapayapaan aking natamo
                                   
        At nagpabago sa damdamin ko

Koro:
                         
        Dampi ng kaluwalhatian Mo’y tutuo
                                           

        Sa puso ko’y nagturo, magpuri lamang sa ‘Yo

                            
        Maging sa panalangin ko
                          
        Ang hilingin ay ang kalooban Mo
                                
        Hindi ang nais ko
                            
        Hesus, sapat Ka na sa buhay ko

Talata II:

             
        Kami’y naririto, nagkaisang mananalangin
                                 
        O Diyos, kami’y dinggin
                                        
        Nagpapakumbaba, aming bansa ay kaawaan
                                    
        Kasalanan ay patawarin mo
                                     
        Hipuin mo ang bawa’t Pilipino


                                 (Ulitin Koro 2 beses)

No comments: