LYRICS SEARCH

Lyrics & Chords Search

Saturday, September 10, 2016

KALAKIP NG AWITIN

KALAKIP NG AWITIN CHORDS and LYRICS


English Song Lyrics or Tagalog Song Lyrics

KALAKIP NG AWITIN
Walang Hanggang Papuri Album
By Musikatha

INTRO   :           C – G/B – Am – G/B – C – G/B – Am -
I
G                   G/B                                   
C                                                                          D
Kung mayroon lamang akong sanlibong buhay
G       G/B      C                                         D
Hindi ipagkakait lahat sa’Yoy ibibigay
G/B                      C               D
Gayunpaman sa’king nag-iisang taglay
   D/C      Bm                     Em             Am
Ilalaan bawat saglit  upang ibigin Ka
Am7/G                D/F# - D -
Nang walang humpay
   KORO:
  C                    G/B            Am                                  D
GAYA NG DAGAT NA HINDI NAPAPAGAL SA PAG-ALON
      C                               G/B                Am                                D
PUSO KO AY SA YO MAGMAMAHAL SA HABANG PANAHO
    B   B/Eb                                  E m                                           A
NATATANGING KAYAMANAN KO’Y IKAW AY SAMBAHIN
 Am                          G/B                         C
WAGAS NA PAGSINTA’Y IYONG DINGGIN
        D                        G
KALAKIP NG AWITIN
(ULITIN LAHAT)
(ULITIN ANG KORO MALIBAN ANG HULING LINYA)

KODA:
                                                           
C                   G/B                 Am                          D
Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon     
  C                     G/B                                 Am              D          (acoustic
Puso ko ay Sayo magmamahal sa habang panahon     guitar only)

(Ulitin ang Koda)

Pangwakas:
  C          G/B      Am                                D
Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon
 (Gaya ng dagat,,hindi napa—pa- gal…)
 C                          G/B              Am                                 D         
Puso ko ay Sayo magmamahal sa habang panahon   
 (Ang aking puso Sayo magmama—hal)
   C         G/B                    Am                    D
Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon
 (Gaya ng dagat,,hindi napa—pa- gal…)
 C       G/B             Am                   D         
Puso ko ay Sayo magmamahal sa habang panahon   
 (Ang aking puso Sayo magmama—hal)

 C             G/B        Am                         D
Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon
                                                     (kalakip ng awitin)
          C      G/B                           Am       D         
Puso ko ay Sayo magmamahal sa habang panahon
                      (ay ang laging pag-i-big)
   C      G/B           Am                           D
Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon
                 (Sayo lamang ihahandog papuri kong ito)
     C               G/B                   Am                    D         
Puso ko ay Sayo magmamahal sa habang panahon   
                  (Dinggin ang awit ng pag-ibig ko sayo,,,,)

   C      G/B – Am – D -
O Diyos…
     Am                   G/B            C
Puso ko ay tanging sa’Yo magmamahal
 D                               G
Sa habang panahon


Thursday, March 12, 2015

ILOG NG BUHAY CHORDS

ILOG NG BUHAY CHORDS and LYRICS

English Song Lyrics or Tagalog Song Lyrics
ILOG NG BUHAY
INTRO: E-F#m-A-B
E F#m
NAIS KONG MAGPURI
A B
SA IYO PANGINOON
E F#m
PUSO AY SUMISIGAW
A B
ANG NAIS AY IKAW
F#m G#m
NASASABIK, NAUUHAW
A C#m
SA PRESENSIYA MO
F#m G#m
HINDI KO NA MAPIPIGIL
A B
DAMDAMIN KONG ITO
G#m A
ILOG NG BUHAY
C#m B A
NAIS KONG MARANASAN KA
G#m A
NARITO AKO NGAYON
C#m B A
NAGHIHINTAY SA’YO
F#m G#m
PUNUIN MO NG TODO
A G#m
BAGUHIN MO AKO
F#m G#m
NAIS KONG MAGBABAD
A B
SA PRESENSIYA MO
ADLIB:
G#m A C#m B A
G#m A C#m B A
A G#m
KAPAYAPAAN, KASAGANAAN
A G#m
KAGALINGAN AY NASA  IYO
A G#m
KALAKASAN, KAGALAKAN
F#m B
KALIGTASAN AY NA SA IYO

Tuesday, November 19, 2013

Ikaw Ako Mahal Ni Kristo Album

Ikaw Ako Mahal Ni Kristo  Album

TINAPAY NG BUHAY CHORDS and LYRICS

  TINAPAY NG BUHAY CHORDS and LYRICS


English Song Lyrics or Tagalog Song Lyrics


              TINAPAY NG BUHAY

        Ikaw Ako Mahal Ni Kristo            
Pasakalye:       E – C#m – A – Bsus - B
               
Talata 1:
E                                      C#m
Ito ang tinapay ng buhay
               A                   Bsus - B
Kanin mo’t makibahagi
 E                                     C#m
Ito ang tinapay ng buhay
               A              B
Kanin mo’t makiisa
 E                   G#m                    C#m
Iyan ang katawang binayubay
                A                        B
         Upang ikaw ay mabuhay
E                     G#m                  C#m
Iyan ang katawang naghirap
                F#m          
         Upang iyong kamtan
                B                            E
Ang buhay na walang hanggan

Talata 2:

E                                    C#m
Ito ang saro ng bagong tipan
                 A                  Bsus  - B
Inumin mo’t makibahagi
 E                                 C#m
Ito ang saro ng bagong tipan
                 A              B
Inumin mo’t makiisa
 E                     G#m              C#m
Iyan ang dugong dumanak
                A                  B
         Upang ikaw ay malinis
E                     G#m         C#m
Iyan ang dugo ni Kristo
             F#m
         Na para sa iyo
                         B                    E
         Doon sa kalbaryo ay tumigis


Talata 3:
   E                                    C#m               
Ito ang tinapay ng buhay
A                                   Bsus  -  B
Ito ang saro ng bagong tipan
              E                             C#m
Iyan ang katawang binayubay
           A                            B
Iyan ang dugong itinigis
E               G#m         C#m
Ito ang aking patunay
                 A                             B
         Ako’y kasama Niyang namatay
E               G#m              C#m
Ito ang aking ipahahayag
               F#m          B                          E         B
         Na magbabalik si Hesus na buhay

Talata 4:

            E               G#m            C#m
Iyan ang katawang binayubay
                A                  Bsus – B – A - B
Upang ikaw ay mabuhay
           E              G#m             C#m
Iyan ang katawang naghirap
                F#m                              B
Upang iyong kamtan ang buhay
                              E
Na walang hanggan
                a               b   C#m

Ito ang saro ng bagong tipan
                 A                  Bsus  - B
Inumin mo’t makibahagi
 E                                 C#m
Ito ang saro ng bagong tipan
                 A              B
Inumin mo’t makiisa
 E                     G#m              C#m
Iyan ang dugong dumanak
                A                  B
         Upang ikaw ay malinis
E                     G#m         C#m
Iyan ang dugo ni Kristo
             F#m
         Na para sa iyo
                         B                    E
         Doon sa kalbaryo ay tumigis

DAMPI NG KALUWALHATIAN LYRICS

  DAMPI NG KALUWALHATIAN  LYRICS

English Song Lyrics or Tagalog Song Lyrics


          DAMPI NG KALUWALHATIAN

Pasakalye:

Talata I:
                   
        Ako’y naghahanap ng kasagutan sa dalangin
                                   
        O Diyos, ako’y dinggin
                                        
        Ako’y naririto
                                    
        At namangha sa gawa Mo
                                     
        Kapayapaan aking natamo
                                   
        At nagpabago sa damdamin ko

Koro:
                         
        Dampi ng kaluwalhatian Mo’y tutuo
                                           

        Sa puso ko’y nagturo, magpuri lamang sa ‘Yo

                            
        Maging sa panalangin ko
                          
        Ang hilingin ay ang kalooban Mo
                                
        Hindi ang nais ko
                            
        Hesus, sapat Ka na sa buhay ko

Talata II:

             
        Kami’y naririto, nagkaisang mananalangin
                                 
        O Diyos, kami’y dinggin
                                        
        Nagpapakumbaba, aming bansa ay kaawaan
                                    
        Kasalanan ay patawarin mo
                                     
        Hipuin mo ang bawa’t Pilipino


                                 (Ulitin Koro 2 beses)