LYRICS SEARCH

Lyrics & Chords Search

Thursday, March 12, 2015

ILOG NG BUHAY CHORDS

ILOG NG BUHAY CHORDS and LYRICS

English Song Lyrics or Tagalog Song Lyrics
ILOG NG BUHAY
INTRO: E-F#m-A-B
E F#m
NAIS KONG MAGPURI
A B
SA IYO PANGINOON
E F#m
PUSO AY SUMISIGAW
A B
ANG NAIS AY IKAW
F#m G#m
NASASABIK, NAUUHAW
A C#m
SA PRESENSIYA MO
F#m G#m
HINDI KO NA MAPIPIGIL
A B
DAMDAMIN KONG ITO
G#m A
ILOG NG BUHAY
C#m B A
NAIS KONG MARANASAN KA
G#m A
NARITO AKO NGAYON
C#m B A
NAGHIHINTAY SA’YO
F#m G#m
PUNUIN MO NG TODO
A G#m
BAGUHIN MO AKO
F#m G#m
NAIS KONG MAGBABAD
A B
SA PRESENSIYA MO
ADLIB:
G#m A C#m B A
G#m A C#m B A
A G#m
KAPAYAPAAN, KASAGANAAN
A G#m
KAGALINGAN AY NASA  IYO
A G#m
KALAKASAN, KAGALAKAN
F#m B
KALIGTASAN AY NA SA IYO

Tuesday, November 19, 2013

Ikaw Ako Mahal Ni Kristo Album

Ikaw Ako Mahal Ni Kristo  Album

TINAPAY NG BUHAY CHORDS and LYRICS

  TINAPAY NG BUHAY CHORDS and LYRICS


English Song Lyrics or Tagalog Song Lyrics


              TINAPAY NG BUHAY

        Ikaw Ako Mahal Ni Kristo            
Pasakalye:       E – C#m – A – Bsus - B
               
Talata 1:
E                                      C#m
Ito ang tinapay ng buhay
               A                   Bsus - B
Kanin mo’t makibahagi
 E                                     C#m
Ito ang tinapay ng buhay
               A              B
Kanin mo’t makiisa
 E                   G#m                    C#m
Iyan ang katawang binayubay
                A                        B
         Upang ikaw ay mabuhay
E                     G#m                  C#m
Iyan ang katawang naghirap
                F#m          
         Upang iyong kamtan
                B                            E
Ang buhay na walang hanggan

Talata 2:

E                                    C#m
Ito ang saro ng bagong tipan
                 A                  Bsus  - B
Inumin mo’t makibahagi
 E                                 C#m
Ito ang saro ng bagong tipan
                 A              B
Inumin mo’t makiisa
 E                     G#m              C#m
Iyan ang dugong dumanak
                A                  B
         Upang ikaw ay malinis
E                     G#m         C#m
Iyan ang dugo ni Kristo
             F#m
         Na para sa iyo
                         B                    E
         Doon sa kalbaryo ay tumigis


Talata 3:
   E                                    C#m               
Ito ang tinapay ng buhay
A                                   Bsus  -  B
Ito ang saro ng bagong tipan
              E                             C#m
Iyan ang katawang binayubay
           A                            B
Iyan ang dugong itinigis
E               G#m         C#m
Ito ang aking patunay
                 A                             B
         Ako’y kasama Niyang namatay
E               G#m              C#m
Ito ang aking ipahahayag
               F#m          B                          E         B
         Na magbabalik si Hesus na buhay

Talata 4:

            E               G#m            C#m
Iyan ang katawang binayubay
                A                  Bsus – B – A - B
Upang ikaw ay mabuhay
           E              G#m             C#m
Iyan ang katawang naghirap
                F#m                              B
Upang iyong kamtan ang buhay
                              E
Na walang hanggan
                a               b   C#m

Ito ang saro ng bagong tipan
                 A                  Bsus  - B
Inumin mo’t makibahagi
 E                                 C#m
Ito ang saro ng bagong tipan
                 A              B
Inumin mo’t makiisa
 E                     G#m              C#m
Iyan ang dugong dumanak
                A                  B
         Upang ikaw ay malinis
E                     G#m         C#m
Iyan ang dugo ni Kristo
             F#m
         Na para sa iyo
                         B                    E
         Doon sa kalbaryo ay tumigis

DAMPI NG KALUWALHATIAN LYRICS

  DAMPI NG KALUWALHATIAN  LYRICS

English Song Lyrics or Tagalog Song Lyrics


          DAMPI NG KALUWALHATIAN

Pasakalye:

Talata I:
                   
        Ako’y naghahanap ng kasagutan sa dalangin
                                   
        O Diyos, ako’y dinggin
                                        
        Ako’y naririto
                                    
        At namangha sa gawa Mo
                                     
        Kapayapaan aking natamo
                                   
        At nagpabago sa damdamin ko

Koro:
                         
        Dampi ng kaluwalhatian Mo’y tutuo
                                           

        Sa puso ko’y nagturo, magpuri lamang sa ‘Yo

                            
        Maging sa panalangin ko
                          
        Ang hilingin ay ang kalooban Mo
                                
        Hindi ang nais ko
                            
        Hesus, sapat Ka na sa buhay ko

Talata II:

             
        Kami’y naririto, nagkaisang mananalangin
                                 
        O Diyos, kami’y dinggin
                                        
        Nagpapakumbaba, aming bansa ay kaawaan
                                    
        Kasalanan ay patawarin mo
                                     
        Hipuin mo ang bawa’t Pilipino


                                 (Ulitin Koro 2 beses)

SIYA AY DIYOS LYRICS

SIYA AY DIYOS   LYRICS

English Song Lyrics or Tagalog Song Lyrics


SIYA AY DIYOS

Pasakalye:

 Talata:

                                                                               
     O Diyos, sa pananalangin ko
                                                     
        Turuan Mo akong manalig sa ‘Yo
                             
        Ang puso kong ito’y linisin Mo
                                       
        Upang magamit Mo ang buhay ko


Koro:
                                                     
        O Diyos, pag-ibig Mo ay hindi nagbabago
                                 
        Ang bugtong Mong Anak
                                                                               
     Namatay dahil sa sala ko
                                                      
        Pasasalamat ko’y
                             
        Maging anyo ng pagsamba
                                       
        Sa Panginoong Hesus, tuhod ko ay luluhod
                                       
        Siya ang dakila sa lahat
                                 
        Siya ang Diyos
                    
                                 (Ulitin Lahat)
                       (Ulitin Koro)

        Pasasalamat ko’y
                             
        Maging anyo ng pagsamba
                                       
        Sa Panginoong Hesus, tuhod ko ay luluhod
                                       
        Siya ang dakila sa lahat
                                 
Siya ang Diyos