LYRICS SEARCH

Lyrics & Chords Search

Thursday, October 25, 2012

Tunay na Diyos - Bernard Valencia

TUNAY NA DIYOS


Pasakalye:  G  -  Em  -  C  -  D      
 Talata 1
                       G                              Em
            Pupurihin ka  Oh  Diyos
                    C                                  D
            Ang tanging alay ay pagsamba
                      G                     Em
             Kaluwalhatian,   buong kabanalan
                     C                                                    D
             Kapangyarihan   mo’y   walang katulad


( Ulitin ang talata)

  Koro :        G                               Cm
            Ikaw ang tunay na Diyos
                                                C         
            Ika’y walang katulad
                        C    
            Ika’y nag-iisa
                     D                                  D - G
            Ikaw lamang wala ng iba
                                                  Cm
            Sayo ang aming awit
                                                     C
            Dinggin ang aming tinig
                  C                                D
            Isisigaw sa buong mundo 
                  C                                D
            Isisigaw sa buong mundo
                                            G  - Em  - C -  D
            Kaluwalhatin mo
                              
                ( Ulitin ang Talata)
              ( Ulitin ang Koro 2x)
 Koro2 :   

                G                                     Cm
            Ikaw ang tunay na Diyos
                                                C         
            Ika’y walang katulad
                        C    
            Ika’y nag-iisa
                     D                                  D - G
            Ikaw lamang wala ng iba
                                               Cm
            Sayo ang aming awit
                                                     C
            Dinggin ang aming tinig

                  C                                D
            Isisigaw sa buong mundo 
                  C                                D
            Isisigaw sa buong mundo  
                  C                                D
            Isisigaw sa buong mundo
                  C                                D
            Isisigaw sa buong mundo
                  C                                D
            Isisigaw sa buong mundo
                  C                                D
            Isisigaw sa buong mundo
                  C                                D
            Isisigaw sa buong mundo
                  C                                D
            Isisigaw sa buong mundo
                  C                                D
            Isisigaw sa buong mundo
                                            G  - Em – C – D
            Kaluwalhatin moKAY BUTI NG DIYOS CHORDS AND LYRICS

KAY BUTI NG DIYOS CHORDS AND LYRICSKAY BUTI NG DIYOS


                                 (Awit 73:1)

Intro:

Koro:
        Em    D     Em
Ating Diyos
          D                                    A7   A/C#
S’ya ay sadyang mabuti
         Em    D     Em
Ating Diyos
         C                    D
Ipagdiwang
          Em   D     Em
Ating Diyos
         D                          A7/C#   A
Wala ng alinlangan
         Em    D     Em
Ating Diyos
       Bm7                    Em ------ (Am - Bm -  C -  D  pa-koro)
Kay buti N’ya


(Ulitin)

Talata:
         Am                               Em/G
At  dahil inibig N’ya  ako
                          F#m7 (b5)   C          Em   B7/F#  Em/G  Bm7
Puso kong ito,    awit  ay   pa   -  pu  -  ri
       Am                                                  Em/G       CM7  
Sa puso N’ya’y  may puwang ako
                             F#7                               Bsus--- ( B  -  B/A  -  B/G  -  B/F# pa-koro)  
Kaya‘t  S’ya  ay tinanggap ko

(Ulitin lahat)

ANG DIYOS, SUMAATIN CHORDS AND LYRICS

ANG DIYOS, SUMAATIN CHORDS AND LYRICSANG DIYOS, SUMAATIN
                                   (Mateo 1:23)


Intro:

Talata I:
          C2                   
Kanyang dinanas (Kanyang dinanas)
         Gsus/A                   
Ang buhay sa mundo (Ang buhay sa mundo)
         C2                   
At Kanyang nadama (At Kanyang nadama)
       G                      G2/B                   
Damdamin ko  (Damdamin ko)
         C2                   
Ang pagkatao ko (Ang pagkatao ko)
        Gsus/A                   
Naunawaan N’ya (Naunawaan N’ya)
        C2                   
Kahit  Sya’y tinukso (Kahit Sya’y tinukso)
       G                      G2/B                   Gsus/D--------- -G     
Walang sala     (Walang sala)

Koro:
              Am       Em7             Am  
Ang ating Diyos
                           G                  FM7  
Su - ma – a - tin
                           G                    FM7  
Ang ating Diyos
                         G/A        Dm7 -  Am -  Dm7  G
 Emmanuel

             Am       Em7             Am  
Ang ating Diyos
                           G                  FM7  
Su - ma – a - tin
                           G                    FM7  
Ang ating Diyos
                         G/A        Dm7 -  Am -  Dm7
 Emmanuel
                         G          Am       Am/E  G  Am      F/G
 Emmanuel

Talata II:
            C2                   
Siya’y napabilang (Siya’y napabilang)
             Gsus/A                    
Sa mga hamak (Sa mga hamak)
            C2                   
Kahit hinusgahan (Kahit hinusgahan)
          G                    G2/B                   
Nagpatawad (Nagpatawad)
            C2                   
Ang kasalanan ko  (ang kasalanan)
         Gsus/A                   
Ay binayaran N’ya (Ay binayaran N’ya)
           C2                   
At S’ya ay namatay (At S’ya ay namatay)
            G                  G2/B                 Gsus/D--------- -G     
Para sa ‘kin  (Para sa ‘kin)

               (Ulitin ang Koro dalawang beses)


Coda:

 

                        G/A        Dm7 -  Am -  Dm7
 Emmanuel
                         G/A        Dm7 -  Am -  Dm7
 Emmanuel
                          G          Am         Am/E  G  Am
 Emmanuel


DIYOS, AKO’Y HAYAAN MONG MAG-ALAY CHORDS AND LYRICS

  DIYOS, AKO’Y HAYAAN MONG MAG-ALAY CHORDS AND LYRICS

  DIYOS, AKO’Y HAYAAN MONG MAG-ALAY

                                                   (Romans 12:1)


          Bm/D    Am/D   C/D     D       G                GM7          

Dios,  a  - ko’y    ha – ya - an  Mo

           C/G                  D/G   G   Am/G    G        C/G          

Ialay  ang   sa – ri – li       ko

         G                      

Na isang haing-banal

                     C/G    Am7        Am7/D       C/D - D                 

Pa -  pu - ri ‘y  sa ‘yo

           Bm/D    Am/D   C/D       D       G                GM7          

Dios,    a  - ko’y    ha – ya - an  Mo

           C/G                  D/G   G   Am/G    G        C/G          

Ialay  ang   sa – ri – li       ko

         G                            Em7                     

Bilang aking pagsamba

           Am7          CM7/D    D       G                  

Sa   pa – nga - lan   Mo

(Ulitin lahat  hanggat nais)

LALAPIT AKO SA IYO CHORDS AND LYRICS

LALAPIT AKO SA IYO CHORDS AND LYRICSLALAPIT AKO SA IYO (Gagawa Ang Dios)
Pasakalye:  (Chords sa unang dalawang linya ng koro)

Koro:
        A/B             E     EM7/G#    F#m7  
Lalapit ako     sa ‘Yo
         F#m7/B             Esus   E       C#m7 -  F#m7
Buhay ko’y  na - sa ‘Yo
         A/B              E     EM7/G#    F#m7  
Lalapit ako    sa ‘Yo
                                D2        F#m7/B - B  
Ikaw ang pinto
        F#m7/B     A/B      E   EM7/G#   F#m7
La - la - pit   ako   sa ‘Yo
       F#m7/B          Esus   E         C#m7 -  F#m7
Ilaw ng   bu - hay  ko
        A/B            EM7  C#m7    F#m7  
Lalapit ako        sa ‘Yo
            AM7/B              (  E     EM7   A/E    E  patungong koro )  
Ikaw    ang  Diyos
                                    ( E     EM7   A/E    E(hinto)   A/B   B  patungong talata )
                               
             (Ulitin)

Talata I:
             E                 C#m7     F#m7  
Buhay inalay   Mo,     
                  F#m7/B          E    C#m7      F#m7   A/B  FM7/B 
Tinubos  ako
                E                     C#m7        F#m7  
Ikaw ang daan   sa ‘king
                        F#m7/B         C#m    C#m/B    A    G#m7  F#m7/B
Muling pagsilang
                                          F#m/B    B/A   G#m7
Ang kagalingan ko
                                          C#m 
Sugat Mong natamo
        F#m7                                           A/B   B -  E   
Tawag Mo’y susundan ko,    Kristo

(Ulitin lahat, Ulitin ang Koro)
            


Tayo’y Sumamba (Ang Panginoon ay Awitan*)

TAYO’Y SUMAMBA
(Ang Panginoon ay Awitan*)
Key of “F”
Intro: F-Gm-C-Gm-C-F-C

    F             Bb                   F
Tayo’y sumamba at purihin Siya
    F                                             C
Luwalhatiin ang Pangalan Niya
    F                   Bb           F
Dios nating Ama, papupurihan Ka
   Bb                                   F
Aawitan Ka ng may tuwa.

Koro

    Bb                       C                 Am                      Dm
Kadakilaan Mo tunay at wagas sa puso ko
    Gm                    C                F
Pag-ibig Mo’y hindi nagbabago
           Bb                    C                        Am              Dm
Sa kapangyarihan Mo kami ay doon magtitiwala
    Gm                             Gm   -  C
Tayong Kanyang nilalang
                 F   -  C
Purihin Siya.

Coda:
    F            Dm            Gm   -  C
Tayong Kanyang nilalang
                 F   -  C
Purihin Siya.

Ending: Dm-Gm-F-C

Sa Presensiya Mo - Sa presensiya Mo

SA PRENSESIYA MO
(Ang Panginoon ay Awitan**)
Key of “C”

Sa presensiya Mo buhay natamo

Tunay ang pangako Mo Panginoon.

Dios kay buti Mo buhay ka’t totoo

Ikaw ang aming kublihan Panginoon

Koro

Ikaw ang Panginoon ng aming buhay

Pagsamba ay alay

Sa Iyo aming Panginoon iaalay

Buhay naming taglay.

Coda:


Buhay naming taglay – 3x


Pupurihin ka Panginoon (Ang Panginoon ay Awitan*)

 PUPURIHIN KA PANGINOON
(Ang Panginoon ay Awitan*)
 Key of “C”
Intro:  C-F-C

      C                F           C
Ang Dios natin ay buhay
            F                  G               
Tayo na at mag-alay
C          F                               C               
Siya ang Panginoong tunay
                 F                        G               
Laging handa na dumamay.

Koro:
      C                        F
Pupurihin ka Panginoon
    C                              F               
Ikaw ang Dios naming tumutugon
             C                            F               
Ang kabutihan Mo O Dios
             G               
‘Di nagbabago.

Coda:

Ang kabutihan Mo O Dios – 3x
‘Di nagbabago.

Ending: C-F-C-F-G


Sa Iyo lang - (Ang Panginoon ay Awitan**)

SA IYO LANG
(Ang Panginoon ay Awitan**)
Key of “D”

  D              A            Bm
Ikaw lamang O Dios
  Em                          A
Ang aming Panginoon
F#m      F#                       Bm
Tanging Ikaw ang pupurihin
 Em                       A
At aming sasambahin.
  D          A       Bm
Dakila Ka O Dios
  Em                          A
Purihin Kang lubos
  F#m      F#                             Bm
Ikaw lamang ang aming buhay
         Em                                  A    -    D
Sa tuwina lagi naming gabay

Koro

 G                       F#m
Sa Iyo lang ang buhay
     Em                       A             D -    D7
Pag-ibig Mo’y wagas at tunay
   G                         F#m
Kalakasan ko’y Ikaw
  Em                      A        D    -A
Buhay Mo sa ‘mi’y inalay.

Coda:
Aming sasambahin - 3X


Aming Panginoon - Ang Panginoon ay Awitan

AMING PANGINOON
(Ang Panginoon ay Awitan**)
Key of “C”

   C                                         Em
Panginoon Dios naming Ama
   F                                           G
Kami ay sa Iyo sumasamba
   C                                           Em
Purihin Ka Dios naming dakila
    F                                      G
Ang tangi naming pag-asa

Koro:
   F                                      Em
Aming Panginoon sinasamba kita
   F                                            G
Ikaw ang Dios naming dakila
   F                                     Em
Panginoong Hesus minamahal kita
   F                                G
Papuri ko’y para sa Iyo.

Coda:
Aming Panginoon – 3x


Ending: C – Am –F – G -  (F-C)Saturday, October 20, 2012

Thank You - Ray BoltzThank You - Ray Boltz
Tithes  & Offering Song

I dreamed I went to heaven
And you were there with me
We walked upon the streets of gold
Beside the crystal sea
Heard these angels singing
Someone called your name
You turned and saw this young man
He was smiling as he came
And he said friend you may not know me now
And then he said, but wait
You used to teach my Sunday School
I was only eight
Every week you would say a prayer
Before the class would start
One day when you said that prayer
I asked Jesus in my heart

CHORUS
Thank you for giving to the Lord
I am a life that was changed
Thank you for giving to the Lord
I am so glad you gave

Then another man stood before you
He said remember the time
A missionary came to your church
His pictures made you cry
You didn't have much money
But you gave it anyway
Jesus took the gift you gave
And that's why I'm here today

CHORUS (repeat)

One by one they came
Far as your eyes could see
Each life somehow touched
By your generosity
Little things that you had done
Sacrifices you made
They were unnoticed on the earth
In heaven now proclaimed

And I know that up in heaven
You're not supposed to cry
But I am almost sure
There were tears in your eyes
As Jesus took your hand
And you stood before the Lord
He said, my child look around you
For great is your reward

CHORUS (repeat)

I am so glad you gave.