LYRICS SEARCH

Lyrics & Chords Search

Wednesday, October 14, 2009

HESUS SA BUHAY KO


HESUS SA BUHAY KO

TALATA 1
SA BAWAT UMAGANG KAY GANDA
SIMULA NG MAGPURI SA KANYA
ITAAS ANG KAMAY AT UMAWIT NA
SA BAWAT ARAW NA DUMARAAN
PANGINOON IKAW ANG DAHILAN
SA LAHAT NG LIGAYA AT BAWAT NGITI

PRE-CODA
MULA SA LABI KONG NAGPUPURI
MULA SA LABI KONG NAGPUPURI

KORO
HESUS SA BUHAY KO’Y IKAW
ANG NAGBIGAY NG KULAY
WALA SA IYONG MAIPAPANTAY
HESUS SA BUHAY KO IKA’Y
KUMILOS AT GUMABAY
WALA SA IYONG MAIPAPANTAY
TULAY:
SALAMAT, SALAMAT
SA IYONG GINAWA
SALAMAT SA IYONG GINAWA


No comments: