LYRICS SEARCH

Lyrics & Chords Search

Tuesday, November 19, 2013

Ikaw Ako Mahal Ni Kristo Album

Ikaw Ako Mahal Ni Kristo  Album

TINAPAY NG BUHAY CHORDS and LYRICS

  TINAPAY NG BUHAY CHORDS and LYRICS


English Song Lyrics or Tagalog Song Lyrics


              TINAPAY NG BUHAY

        Ikaw Ako Mahal Ni Kristo            
Pasakalye:       E – C#m – A – Bsus - B
               
Talata 1:
E                                      C#m
Ito ang tinapay ng buhay
               A                   Bsus - B
Kanin mo’t makibahagi
 E                                     C#m
Ito ang tinapay ng buhay
               A              B
Kanin mo’t makiisa
 E                   G#m                    C#m
Iyan ang katawang binayubay
                A                        B
         Upang ikaw ay mabuhay
E                     G#m                  C#m
Iyan ang katawang naghirap
                F#m          
         Upang iyong kamtan
                B                            E
Ang buhay na walang hanggan

Talata 2:

E                                    C#m
Ito ang saro ng bagong tipan
                 A                  Bsus  - B
Inumin mo’t makibahagi
 E                                 C#m
Ito ang saro ng bagong tipan
                 A              B
Inumin mo’t makiisa
 E                     G#m              C#m
Iyan ang dugong dumanak
                A                  B
         Upang ikaw ay malinis
E                     G#m         C#m
Iyan ang dugo ni Kristo
             F#m
         Na para sa iyo
                         B                    E
         Doon sa kalbaryo ay tumigis


Talata 3:
   E                                    C#m               
Ito ang tinapay ng buhay
A                                   Bsus  -  B
Ito ang saro ng bagong tipan
              E                             C#m
Iyan ang katawang binayubay
           A                            B
Iyan ang dugong itinigis
E               G#m         C#m
Ito ang aking patunay
                 A                             B
         Ako’y kasama Niyang namatay
E               G#m              C#m
Ito ang aking ipahahayag
               F#m          B                          E         B
         Na magbabalik si Hesus na buhay

Talata 4:

            E               G#m            C#m
Iyan ang katawang binayubay
                A                  Bsus – B – A - B
Upang ikaw ay mabuhay
           E              G#m             C#m
Iyan ang katawang naghirap
                F#m                              B
Upang iyong kamtan ang buhay
                              E
Na walang hanggan
                a               b   C#m

Ito ang saro ng bagong tipan
                 A                  Bsus  - B
Inumin mo’t makibahagi
 E                                 C#m
Ito ang saro ng bagong tipan
                 A              B
Inumin mo’t makiisa
 E                     G#m              C#m
Iyan ang dugong dumanak
                A                  B
         Upang ikaw ay malinis
E                     G#m         C#m
Iyan ang dugo ni Kristo
             F#m
         Na para sa iyo
                         B                    E
         Doon sa kalbaryo ay tumigis

DAMPI NG KALUWALHATIAN LYRICS

  DAMPI NG KALUWALHATIAN  LYRICS

English Song Lyrics or Tagalog Song Lyrics


          DAMPI NG KALUWALHATIAN

Pasakalye:

Talata I:
                   
        Ako’y naghahanap ng kasagutan sa dalangin
                                   
        O Diyos, ako’y dinggin
                                        
        Ako’y naririto
                                    
        At namangha sa gawa Mo
                                     
        Kapayapaan aking natamo
                                   
        At nagpabago sa damdamin ko

Koro:
                         
        Dampi ng kaluwalhatian Mo’y tutuo
                                           

        Sa puso ko’y nagturo, magpuri lamang sa ‘Yo

                            
        Maging sa panalangin ko
                          
        Ang hilingin ay ang kalooban Mo
                                
        Hindi ang nais ko
                            
        Hesus, sapat Ka na sa buhay ko

Talata II:

             
        Kami’y naririto, nagkaisang mananalangin
                                 
        O Diyos, kami’y dinggin
                                        
        Nagpapakumbaba, aming bansa ay kaawaan
                                    
        Kasalanan ay patawarin mo
                                     
        Hipuin mo ang bawa’t Pilipino


                                 (Ulitin Koro 2 beses)

SIYA AY DIYOS LYRICS

SIYA AY DIYOS   LYRICS

English Song Lyrics or Tagalog Song Lyrics


SIYA AY DIYOS

Pasakalye:

 Talata:

                                                                               
     O Diyos, sa pananalangin ko
                                                     
        Turuan Mo akong manalig sa ‘Yo
                             
        Ang puso kong ito’y linisin Mo
                                       
        Upang magamit Mo ang buhay ko


Koro:
                                                     
        O Diyos, pag-ibig Mo ay hindi nagbabago
                                 
        Ang bugtong Mong Anak
                                                                               
     Namatay dahil sa sala ko
                                                      
        Pasasalamat ko’y
                             
        Maging anyo ng pagsamba
                                       
        Sa Panginoong Hesus, tuhod ko ay luluhod
                                       
        Siya ang dakila sa lahat
                                 
        Siya ang Diyos
                    
                                 (Ulitin Lahat)
                       (Ulitin Koro)

        Pasasalamat ko’y
                             
        Maging anyo ng pagsamba
                                       
        Sa Panginoong Hesus, tuhod ko ay luluhod
                                       
        Siya ang dakila sa lahat
                                 
Siya ang Diyos

Monday, November 18, 2013

NANG MAKILALA KA CHORDS and LYRICS

 NANG MAKILALA KA CHORDS and LYRICS

English Song Lyrics or Tagalog Song Lyrics


 NANG MAKILALA KA
 Ikaw Ako Mahal Ni Kristo Album
Pasakalye:

Talata I:
                                                                               D               F#m7
     Aanhin pa ba ang yaman sa mundong ito
                                                      D               F#m7
        Kung wala naman si Kristo sa puso ng tao
                              D/G             A                         D  -  A
        Makamtan ko mang lahat mga bagay na naisin ko
                                        D            F#m7
        Tunay na ligaya ay kapos

Koro:
                                                       D                       F#m7
        Nang makilala ka at tanggapin sa puso ko
                                  D/G          A                   A/D - D  -  Em7 -A7
        Hesus, Ikaw lang
                                                                               D               F#m7
     Ang nagbigay kulay sa buhay ko
                                                      D               F#m7
        Kaligtasan aking natamo
                              D/G             A                         D  -  A
        Dahil sa Iyo, Hesukristo
                                        D            F#m7
        Tunay nga ang buhay ko’y bago

                                                      
        Panginoon, ako’y magmamahal sa ‘Yo
                                 
        Papupurihan Ka, at sambahin ang ngalan Mo
                                                                               
     Tanggapin ang tanging alay ko
                                                      
        Buhay ko’y para sa ‘Yo
                             
        Ako’y maglilingkod lamang sa ‘Yo

                                  (Ulitin Talata, Koro)
                                                                               
     Tanggapin ang tanging alay ko
                                                      
        Buhay ko’y para sa ‘Yo
                             

        Ako’y maglilingkod lamang sa ‘Yo

SIYA ANG MAY LIKHA CHORDS and LYRICS

 SIYA ANG MAY LIKHA CHORDS and LYRICS

English Song Lyrics or Tagalog Song Lyrics


 SIYA ANG MAY LIKHA
Ikaw Ako Mahal Ni Kristo Album
Pasakalye:

 Koro:

               
Siya ang may likha at may akda
                         
Nang buhay natin dito sa lupa
               
Mga tanawing kagiliw-giliw
                       
Nagsasabing Diyos ay purihin

                                          (Ulitin)

Talata:

        C#m                   G#m              
Ang dagat at ilog
                A                 B
Na ating nalalanguyan
         F#m                  A         B              E       B7)
Bundok at lupa na natataniman
    F#m                  A         B              E       B7)
Mga mabuting bagay
         F#m                  A         B              E       B7)
Kay Hesus lang nagmula
F#m                  A         B              E       B7)
Ikaw at ako Siya ang may likha
 
                              (Ulitin Lahat)
                             (Ulitin Talata)
                            (Ulitin Koro 3 beses)

LAPIT NA CHORDS and LYRICS

LAPIT NA CHORDS and LYRICS

English Song Lyrics or Tagalog Song Lyrics


LAPIT NA
 Ikaw Ako Mahal Ni Kristo Album
Pasakalye:

Talata I:

                    E break       G#m break
Lapit na at tayo’y mag-aawitan
            A                   B
Sa ating Diyos na buhay
      E                    G#m
Kailan man Siya ay di nagbabago
                        A        B
Mahal Niya nga tayo

Talata II:

         A                B
Lapit na, ito ang Kanyang anyaya
            G#m           C#m
Sa bawat isang may problema
      A
Kailan man di tayo iiwanan
  F#m
Ito ang pangako Niya

Koro:

         A                B
Kaya’t lumapit na, lapit na
            G#m           C#m
Magpuri na at sumamba
      A
Gutom at uhaw mo
  F#m
Ay papawiin Niya
                     
                             (Ulitin Koro)
                                             (Ulitin Talata I & II)

                                             (Ulitin Koro 4 beses)

Sunday, November 17, 2013

Kay Kristo Ay Alay Ko CHORDS and LYRICS

Kay Kristo   ay alay ko CHORDS and LYRICS


English Song Lyrics or Tagalog Song Lyrics


            KAY KRISTO

Pasakalye:

Talata I:
     E                      A/E    

Kay Kristo   ialay mo

       E                             A     E/G# - D - B/D#   
Pagsamba   ng buhay mo
       E                          A/E         A   
Sa gitna man ng bagyo
       E                        F#m                 B7      E    
Kay Kristo  payapa ang puso mo

                  (Ulitin)

Koro:
              G#m                                    C#m    
Si Kristo ang bato na kublihan
              G#m                                 C#m    
Sa oras ng pangangailangan
               F#m                 E/G#   
Kahit saan, kahit kailan
                     A                                         B - A  - B - A  -  B  
Tumawag lang at tutugon Siya

Talata II:
        E                         A/E    

Kay Kristo   ay alay ko

       E                             A     E/G# - D - B/D#    
Pagsamba   ng buhay ko
       E                          A/E         A   
Sa gitna man ng bagyo
       E                        F#m                 B7      E    
Kay Kristo  payapa ang puso ko

                  (Ulitin Koro 2 beses)
                  (Ulitin Talata II)
                  (Ulitin Koro 2 beses)
                  (Ulitin Talata I)

                     F#m                 B7      E 
Payapa ang puso mo
                     F#m                 B7      E 
Payapa ang puso mo
                     F#m                 B7      E 
Payapa ang puso mo