LYRICS SEARCH

Lyrics & Chords Search

Wednesday, October 14, 2009

KARAPAT-DAPAT


KARAPAT-DAPAT

TULAY
LAHAT AY IBIBIGAY MAGING AKING BUHAY
LAHAT AY IBIBIGAY MAGING AKING BUHAY
LAHAT AY IBIBIGAY MAGING AKING BUHAY

KORO
KARAPAT-DAPAT NA PURIHIN
KARAPAT-DAPAT SAMBAHIN
KARAPAT-DAPAT NA AWITAN
KARAPAT-DAPAT MAHALIN….. ANG PANGINOON

TALATA 1
LAHAT NG PAPURI SA NGALAN MO
KALUWALHATIAN PAGSAMBA’Y ALAY SA’YO
LAHAT AY BIBIGAY MAGING AKING BUHAY.


No comments: