LYRICS SEARCH

Lyrics & Chords Search

Thursday, May 7, 2009

Napakabuti Ng Ating Dios

Napakabuti Ng Ating Dios

KORO:
NAPAKABUTI NG ATING DIOS,
DI SIYA NAGBABAGO
NAPAKABUTI NG ATING DIOS,
DI SIYA NAGKUKULANG
ITAAS ANG NGALAN NIYA
LAHAT NG NILIKHA
NAPAKABUTI NGA NG ATING DIOS

TALATA 1
ANG NAIS KO AY MAGPASALAMAT
SA ATING DIOS
ANG NAIS KO AY MAGPURI,
ITAAS ANG NGALAN NI HESUS

No comments: