LYRICS SEARCH

Lyrics & Chords Search

Thursday, April 2, 2009

DI MAGAGAPI - BANAL MONG TAHANAN
DI MAGAGAPI 
Banal Mong Tahanan Album

TALATA I
TAYO AY DI MAGAGAPI
TAYO ANG LAGING MAGWAWAGI
SA PANGALAN NI HESUS
ATING HARI’T MANUNUBOS

TALATA II
TAYO AY DI MAGAGAPI
TAYO ANG LAGING MAGWAWAGI
KAYA’T ANG PAPURING TUNAY
BUONG PUSONG IALAY
SA ATING DIYOS NA BUHAY
(ULITIN LAHAT)

TALATA III
HUWAG MONG SAYANGIN
TAGLAY MONG KAPANGYARIHAN
HUWAG MONG MAMALIITIN
DIYOS MONG MAPAGTAGUMPAY
(INSTRUMENTAL)

No comments: